Projekt

Projekt

Celem projektu jest stworzenie unikalnego i innowacyjnego treningu przedsiębiorczości, którego celem jest pomoc osobom działającym w sektorze kreatywnym w procesie komercjalizacji ich działalności.

Projekt adresuje problem trudności w zdobyciu środków pieniężnych przez biznesy kreatywne. Efektem jest masowe zamykanie galerii/ miejsc kreatywnych w całej Europie (tylko w samym Dublinie zamknięto 50% przestrzeni kreatywnych rok 2015/2016). Brak finansowania powoduje brak powstawania nowych miejsc pracy, szczególmnie wśród osób które potrzebują przestrzeni do prowadzenia swojej działalności. Wpływa to negatywnie na absolwentów szkół wyższych i osoby chcące otworzyć własny biznes.

 • Poziom 1- w ramach partnerstwa – trenerzy, konsultanci, technicy i inni
 • Poziom 2 – Kluczowi partnerzy i współpracownicy – osoby prywatne, organizacje i instytucje bezpośrednio powiązane z grupą docelową projektu, którzy są w stanie umożliwić upowszechnienie narzędzi i rezultatów projektu.
 • Poziom 3 – główna grupa docelowa – osoby związane z sektorem kreatywnym, które są zainteresowane komercjalizacją swoich działań, ale brakuje im umiejętności przedsiębiorczych.
 • Poziom 4 – inni interesariusze – przedstawiciele biznesu, decydenci, przedstawiciele organizacji rządowych, agencje finansujące, przedstawiciele szkolnictwa wyższego, pośrednicy.
 • Poziom 5 – całe społeczeństwo.

Narzędzia będą przeznaczone specjalnie dla studentów, którzy zmagają się z tradycyjnymi programami nauczania.

 • Materiały CPD dla twórców Pop-up Shop w sektorze kreatywnym: Kurs szkoleniowy “”PUSH”” i dedykowane materiały szkoleniowe
 • Platforma PUSH: Platforma PUSH jest opartą na grze platformą e-learningową, która w nowatorski sposób angażuje uczestników w proces uczenia się na odległość.

Zaprojektowany przez nas kurs szkoleniowy ma na celu edukację osób pracujących w sektorze kreatywnym w zakresie komercjalizacji ich działań i zrozumienia podstaw funkcjonowania biznesu. Osiągnięcie tego będzie możliwe poprzez analizę konceptu Pop-Up Shopu i zrozumienie jak Pop-Up Shop może pomóc w ich działalności i jak, krok po kroku, go założyć.

Pop-up shopy czasowo transformują pustą przestrzeń w miastach i obszarach wiejskich dla dobra całej społeczności, a w szczególności dla dobra lokalnych przedsiębiorców. Jest to szansa na rozwój biznesu i aktywności społecznych na danym obszarze. Właściciele przestrzeni mogą w łatwy sposób wykorzystać ją w celach komercyjnych, wynajmujący korzystają na możliwości taniego wynajmu przestrzeni. Ponadto zyskują na tym również okoliczne biznesy, gdyż do samego miejsca przychodzi więcej ludzi.

Niektóre z zalet Pop-Up Shopu: pregabalin and lyrica discount code

 • Generują przychód w trakcie krótkookresowego braku najemcy przestrzeni.
 • Elastyczne umowy z krótkim okresem wypowiedzenia.
 • Zachęcają do tworzenia start-upów i do rozwoju lokalnego handlu.
 • Pomagają lokalnej społeczności.
 • Minimalizują ryzyko wandalizmu, gdyż pusta przestrzeń nie jest pustostanem.
 • Redukują negatywny wizualny wpływ zaniedbań.
 • Zwiększają ruch i przyciągają nowych odwiedzających poprzez oferowanie szerokiego wachlarza ciekawych biznesów, aktywności i wystaw.
 • Oferują tańszą przestrzeń dla organizacji społecznych i lokalnych biznesów do wypróbowania nowych pomysłów i dotarcia do nowych klientów.
 • Prezentują pustą przestrzeń potencjalnym wynajmującym.